O Departamento de participación do Concello de Cedeira atópase no primeiro andar da Casa do Concello (Rúa Real nº 15), e está dirixido polo alcalde, Pablo Diego Moreda Gil.

Desde este departamento xestiónanse todos os asuntos relativos á participación da veciñanza na vida política municipal, as consultas populares, a web municipal e o Portal de Transparencia, co obxectivo de facer unha administración máis moderna, próxima, comprensible e accesible, mellorando a atención e o acceso á información.